Aktuální opatření proti Covid v Sasku a Bavorsku

Aktuální opatření proti Covid v Sasku a Bavorsku

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku

Upozornění: Tato informační stránka je průběžně aktualizována, pokud dojde ke změně stavu.

Na této stránce vás informujeme o podmínkách vstupu přeshraničních pracovníků z Česka, kteří pracují v Sasku nebo Bavorsku. Pravidla se mohou velmi rychle měnit. Proto se prosím pravidelně informujte o aktuální situaci.

!!! Aktualizace ke vstupu z Česka do Německa (4.6.2021):

Od 5.6.2021, 24:00 hod. (= 6.6.2021, 00:00 hod.) už Česká republika není v Německu považována za rizikovou oblast. Od uvedeného data neplatí pro příjezd do Německa ŽÁDNÁ omezení. To znamená, že můžete přicestovat bez registrace, bez karantény i bez předložení potvrzení o negativním testu, prodělání onemocnění či očkování. Jedinou výjimkou je, že všechny osoby, které do Spolkové republiky Německo přiletí letadlem, musí před odletem předložit dopravci potvrzení o negativním testu, o očkování nebo o prodělání onemocnění.

>> Pokud jste v posledních 10 dnech nebyl/-a v některé z oblastí, jež jsou v okamžiku vašeho příjezdu považovány za rizikové oblasti, můžete na území Německa vstoupit bez jakýchkoliv omezení, tj. bez registrace, bez karantény a bez předložení potvrzení o testu na koronavirus, o prodělání onemocnění či o očkování. Jedinou výjimkou je, že všechny osoby, které do Spolkové republiky Německo přiletí letadlem, musí před odletem předložit dopravci potvrzení o negativním testu, o očkování nebo o prodělání onemocnění. <<

Informace pro ty, kteří jsou již delší dobu nuceni zabývat se předpisy upravujícími příjezd do Německa: Na základě tzv. spolkového koronavirového nařízení (nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN) došlo s účinností od 13. 5. 2021 ke zrušení 10denní doby následné účinnosti zařazení dané oblasti/země do určité kategorie (ve smyslu: „Osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v oblasti/zemi zařazené do kategorie […], musí při vstupu…“). Rozhodující je klasifikace dané oblasti či země platná v den příjezdu do Německa!

Nadále prosím věnujte pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práce a využívejte možnosti bezplatného testování, které vám musí zajistit zaměstnavatel. Zaměstnavatel je totiž povinen dát zaměstnancům k dispozici test nejméně dvakrát týdně. Mějte také na paměti, že pro návštěvu obchodů, restaurací, volnočasových zařízení, provozoven poskytujících služby apod. platí v jednotlivých zemských okresech či městech rozdílná pravidla v závislosti na incidenci. Částečně je vstup do těchto zařízení/provozoven podmíněn předložením potvrzení o negativním testu, prodělání onemocnění či očkování.

Sasko:

Aktuální nařízení proti Covid – 19 v Sasku  / podrobnější informace – https://www.coronavirus.sachsen.de/

Bavorsko:

Aktuálni opatření pro Bavorsko najdete zde – https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php

Corona strategie Bavorsko:

Je tento článek užitečný? Prosím hlasujte

Sdílet

Okomentovat