Kurzarbeitergeld: Výpočet příspěvku u pendlerů s dětmi

Kurzarbeitergeld: Výpočet příspěvku u pendlerů s dětmi

Důležitá informace pro přeshraniční pracovníky a zaměstnavatele: Výpočet příspěvku vypláceného v době uplatňování částečné nezaměstnanosti (Kurzarbeitergeld) u přeshraničních pracovníků s dětmi.

V případech, kdy zaměstnavatel požádá o příspěvek Kurzarbeitergeld pro své zaměstnankyně či zaměstnance z Česka nebo Polska, často vyvstává otázka, zdali se uplatní sazba 60 %, nebo 67 % (pokud v domácnosti zaměstnankyně, resp. zaměstnance žijí děti). Problém spočívá v tom, že u těchto zaměstnanců je často zapsaná daňová třída I (pro stanovení záloh na daň ze mzdy) a že z jejich podkladů není patrná nezdanitelná částka na vyživované dítě/děti, ačkoliv mají děti. Dochází k tomu např. tehdy, když je dítě/děti zapsané u manžela/manželky v České republice.

V těchto případech je potřeba doložit skutečnost, že máte děti, prostřednictvím kopie rodného listu (lze předložit i v češtině) a rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě/děti (Kindergeldbescheid) od příslušné pokladny pro vyplácení rodinných dávek (Familienkasse).

Obraťte se na svého zaměstnavatele, aby pro vás mohl zažádat o příspěvek Kurzarbeitergeld ve správné výši, a zkontrolujte si ve vydaném dokladu o vyúčtování mzdy, zda byly vaše děti náležitě zohledněny.

Doporučuje se předat kopie rodných listů dětí mzdové účtárně zaměstnavatele pro případ, že by při pozdější kontrole vyvstaly otázky, proč byla zaměstnankyni, resp. zaměstnanci poskytnuta vyšší výměra příspěvku Kurzarbeitergeld.

Mohu v době trvání kurzarbeitu pracovat i někde jinde?

Pokud jste už před zavedením režimu kurzarbeitu vykonával/-a vedlejší činnost, můžete ji vykonávat i nadále, aniž by vám byl příjem z této činnosti odečítán z příspěvku Kurzarbeitergeld.

Pokud po zavedení kurzarbeitu začnete vykonávat novou výdělečnou činnost nebo rozšíříte rozsah již vykonávané vedlejší činnosti, bude se vám příjem z této činnosti v plné výši odečítat z poskytovaného příspěvku Kurzarbeitergeld, tj. příspěvek se adekvátně sníží.

Od 1. května 2020 do 31. prosince 2020 platí zvláštní režim: Zaměstnanci mohou začít vykonávat novou výdělečnou činnost s příjmem až do výše jejich původního příjmu, aniž by se jim tento příjem odečítal z příspěvku Kurzarbeitergeld. Jedinou podmínkou je, že nesmí přesáhnout výši mzdy vyplácené před zavedením režimu kurzarbeitu.

Kromě toho se do 31. prosince 2021 prodlužuje stávající dočasný režim upravující možnosti přivýdělku formou zaměstnání malého rozsahu, podle něhož se zaměstnanci od poskytovaného příspěvku Kurzarbeitergeld nebude odečítat příjem ze zaměstnání malého rozsahu, do něhož nastoupil během kurzarbeitu.

Další informace ohledně Kurzarbeitu naleznete v přiložených odkazech:

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/kurzarbeit

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

https://www.dgb.de/-/xRE

Pozor:

Když vám zaměstnavatel předloží nějakou dohodu, je důležité, aby se opravdu jednalo o dodatek k pracovní smlouvě v souvislosti s kurzarbeitem, a ne o úplně novou pracovní smlouvu. Proto platí: Nepodepisujte prosím žádnou dohodu o rozvázání či změně pracovního poměru, kterou vám zaměstnavatel předloží jako dodatek k pracovní smlouvě v souvislosti s koronakrizí! Každopádně se vždy nejdříve obraťte na radu zaměstnanců, váš odborový svaz nebo poradnu a informujte se!

Je tento článek užitečný? Prosím hlasujte

Sdílet

Okomentovat